Gratis Gokkasten

Het is tegenwoordig op het internet bij de online casino’s een normale zaak om gratis gokkasten te bespelen en aan te bieden aan de spelers. Dat zien we nog niet zo snel gebeuren in de reguliere casino’s van Nederland. Daar mee hebben de online casino’s dan ook een bijzondere positie binnen de gok wereld. Je bent als speler niet verplicht om geld uit te geven als je dat niet wil. Je kunt dus gratis gokkasten spelen zonder de angst te moeten hebben dat je dit weer veel geld gaat kosten. Maar het gratis gokkasten bespelen heeft nog meer voordelen voor de spelers. Het is nu mogelijk om de gratis gokkasten zeer goed te leren kennen, en alle bijzonderheden te leren voor dat je als speler er geld voor kwijt bent. Het is toch heel mooi meegenomen dat je op deze manier je win kansen al behoorlijk kunt vergroten door eventuele fouten die je zou kunnen maken omdat je de gokkasten niet kent te vermijden. Gratis gokkasten spelen is dus eigenlijk een mogelijkheid voor zelfstudie om je voor te bereiden op de ins en outs van de nieuwe gokkasten, zodat je niet voor verassingen komt te staan als je werkelijk gaat gokken. Door de gratis gokkasten aan te bieden wordt voor iedereen in Nederland ook de mogelijkheid geschapen om hun hobby te beoefenen. Er zijn nog genoeg bevolkingsgroepen die niet veel geld ter beschikking hebben, maar die toch willen spelen op de gokautomaten. Neem bijvoorbeeld de bejaarde mensen met een klein of zelfs geen pensioen, die in een verzorgingstehuis achter de geraniums zitten en zich de hele dag behoorlijk vervelen. gratis gokkasten aanbieden is voor deze mensen een uitkomst in hun saaie leven. Oudere computers zijn er voldoende, dus de investering voor het tehuis is zeer gering. Een bijkomend voordeel is dat de ouderen veel zelfstandiger bezig zijn en dus ook veel minder hulp van verzorgenden nodig hebben. Hierdoor zou je zelfs kunnen zeggen dat gratis gokkasten aanbieden van maatschappelijk belang kan zijn.

Maar hoeveel bijkomende voordelen het aanbieden van gratis gokkasten ook mag hebben, we moeten wel zo reëel zijn om de werkelijke redenen niet uit het oog te verliezen. De mogelijkheid om gratis gokkasten te spelen heeft eigenlijk maar een reden voor de aanbieders en de online casino’s, en dat is het lokken van nieuwe klanten naar hun site. Door gratis gokkasten aan te bieden, worden toekomstige betalende spelers naar de site gelokt om te spelen op de nieuwste gokkasten, omdat het toch niets kost. Er is geen belemmering meer om er aan te beginnen want je hoeft geen gegevens door te geven en er wordt geen account verlangd. Je kunt dus Gratis gokkastenheerlijk anoniem spelen zonder dat iemand er achter kan komen. Er wordt door de casino’s online dan gespeculeerd op het feit dat spelen zonder de mogelijkheid om wat te winnen snel zal gaan vervelen, en omdat de speler toch al op de site is, al snel toch een gokje voor geld zal gaan wagen, en de gratis gokkasten snel zal vergeten. En zo zal het in de praktijk ook wel gaan, want dit soort acties zijn volgens een wel overwogen plan voorbereid. Er gaat een hele marketing vooraf aan het aanbieden van gratis gokkasten, en men kan van te voren inschatten hoeveel dit zal opleveren en hoeveel het uiteindelijk zal kosten. En als dan de opbrengst hoger is dan de kosten was dit een zeer goed marketing plan. gratis gokkasten aanbieden is zo een goed plan. Dat blijkt wel uit de aangroei van het aantal spelers op de online casino’s, en tegenwoordig zijn er volgens ons geen online casino’s meer op internet te vinden die geen gratis gokkasten aanbieden. Er zijn nog wel casino’s die een bepaalde maximum tijd hier voor hanteren, of je tijdens het spelen op gratis gokkasten, bekogelen met allerlei pop ups en reclame boodschappen en aansporingen om toch maar eens te gaan spelen voor een van die grote jackpots met ettelijke duizenden euro’s te winnen. Dit feit is ook wel nodig, want een site open houden om deze gratis gokkasten te blijven aanbieden kost toch wel behoorlijk wat geld. En deze kosten zullen uiteindelijk toch weer een keer moeten worden terug verdiend.

gratis gokkasten aanbieden heeft dus een behoorlijke invloed op ons mensen. Je zou op het eerste gezicht zeggen dat er voor de consument alleen maar voordelen aan kleven. Maar er zijn ook enkele belangrijke nadelen. Het belangrijkste nadeel is eigenlijk de laag drempeligheid van de gratis gokkasten aanbieden. Voor iedereen met een computer en een internet verbinding is het een fluitje van een cent om gratis gokkasten te kunnen spelen, dus ook voor onze kinderen. Die kinderen komen op jonge leeftijd op die manier al vrij vroeg in aanraking met de gok wereld, en of dit wel zo een goede zaak is, betwijfelen wij. Of het moet zo zijn, dat de ouders een zeer scherp toezicht houden op het gratis gokkasten bespelen, en op tijd ingrijpen als er volgens hen foute dingen dreigen te gebeuren. Als ouder zal je dan zeker het uitgave patroon van het zakgeld van de kinderen kunnen checken op bepaalde momenten, en samen met hen de onverklaarbare uitgaven doornemen om er zo achter te komen of er geld vergokt wordt of niet. Een goed voorbeeld geven en een goede voorlichting is dan ook van wezenlijk belang. Je kunt het dan als ouder niet maken om door je kinderen betrapt te worden bij een spelletje gratis gokkasten, of op de kermis meteen naar de hijskraantjes te rennen om zelf een gokje te wagen. Dit zal altijd leiden tot uitspraken als, Papa doet het toch ook, dan is het ok. Ook op de scholen is het van groot belang om een goede voorlichting te geven over de gevolgen van gratis gokkasten bespelen. hier ligt een belangrijke taak voor de onderwijzers en de leraren van de scholen. Het verbieden van gratis gokkasten spelen op het internet heeft totaal geen zin. Kinderen zullen zich altijd aan getrokken voelen tot die dingen die eigenlijk niet mogen, maar die altijd ter beschikking staan, zoals op internet gratis gokkasten spelen. Een goede voorlichting over de mogelijke gevolgen is op dat moment veel beter om de gevaren van gratis gokkasten spelen duidelijk te maken.

Fruitautomaten

De naam fruitautomaten zou bij een vreemdeling die de Nederlandse taal aan het leren is, nog wel eens een verkeerde associatie kunnen oproepen. Een automaat waar je fruit uit kunt trekken zou de gedachte gang kunnen zijn voor iemand die de taal nog niet geheel beheerst. Maar niets is minder waar, want wij Nederlanders weten heel goed dat hiermee fruitkasten bedoeld worden. Toch is die associatie nog niet eens zo gek, maar om dat uit te leggen moeten we even in de geschiedenis van de gokautomaten duiken. Een zekere meneer Charles Fey uit Amerika wordt algemeen gezien als de uitvinder van de fruitautomaat. Rond 1850 ontwikkelde deze uitvinder een apparaat met 3 rollen, waarop kaarten waren afgebeeld. De rollen konden met een hendel in beweging gebracht worden, en stopten de rollen en was er een bepaalde combinatie te zien van kaarten, dan had men gewonnen. Daar deze mechanische fruitkasten opgesteld werden in de saloons van toen, betaalde de barman een gewonnen prijs uit, meestal een drankje of een sigaar. Omdat in die tijd de regering van de Verenigde Staten het gokken wilde verbieden, en daar ook in slaagde, waren de speelkaarten op de gokautomaten natuurlijk een doorn in het oog. Men besloot daarom de kaart symbolen te vervangen door fruit symbolen om de automaten er wat meer onschuldig uit te laten zien. Ook de naam werd veranderd in fruitautomaten vanaf toen. Op deze manier werden de fruitautomaten gedoogd, en kon de heer Charles Fey zijn fortuin maken met de productie en de verkoop van deze fruitautomaten. De beroemdste en ook de eerste echte gokautomaat had de naam Liberty Bell. Deze fruitautomaten werden in de loop van de tijd steeds meer geperfectioneerd, ook door andere fabrikanten, waar onder de heren Sittman en Pitt. Maar de allereerste echte fruitautomaat kwam in 1912 pas op de markt, en had 3 rollen met daarop afbeeldingen van kersen, watermeloenen, sinasappels, appels en bars. De toenmalige fruitautomaten waren nog steeds handbediend door middel van een hendel, en betaalden uit in kauwgom wanneer 3 symbolen in een rij te zien waren.

In de loop der tijd, met de verdere ontwikkeling van de elektriciteit en de uitvinding van weerstanden en elektronische buizen, werd er steeds meer elektrische schakelingen in de fruitautomaten toegepast, waardoor de fruitautomaten nu electro- mechanisch werden gebouwd. Dit had veel voordelen, omdat veel mechanische delen konden worden vervangen door schakelingen en electro motoren. fruitautomatenHierdoor werden de fruitautomaten ook steeds lichter en beter te plaatsen in de kroegen. De mogelijkheden van de fruitautomaten werden ook steeds groter, waardoor het spelen op deze fruitautomaten ook steeds aantrekkelijker werd. En na de komst van de volledig elektronische fruitautomaten waren deze machines niet meer weg te denken uit de kroegen en saloons van Amerika, en later ook in Europa. Deze volledig elektronische kasten konden de hele dag bespeeld worden zonder dat iemand er na moest omkijken, alleen na afloop van de dag het schuifje met munten legen om de winst te tellen. En gegarandeerde winst was er elke dag, want de fruitautomaten waren zo afgesteld dat er pas uitgekeerd werd nadat er een bepaalde hoeveelheid munten in waren geworpen door de spelers, en dan werd er nog maar een klein deel van de inworpen uitgekeerd, dus altijd genoeg winst voor de uitbater. Meestal waren en zijn de fruitautomaten in handen van verhuur firma’s die de fruitautomaten gratis plaatsen in de kroeg of het cafetaria, en de uitbater van het café of cafetaria lieten delen in de winst, of afgesproken hadden dat elke maand een vast bedrag zou worden betaald. In onze tijd zijn de fruitautomaten helemaal electronisch en zitten er haast geen mechanische delen in de machines. De rollen worden zichtbaar gemaakt door een beeldscherm en zijn alleen maar virtueel. De sturing van de virtuele rollen gebeurt door middel van random number generators, die er voor zorgen dat de symbolen geheel willekeurig worden getoond. Dit is een veel eerlijkere methode, dan de afgestelde mechanische aandrijvingen, waar men nog kon sturen met de uitslagen. Maar door het gebruik van veel grotere rollen met meer symbolen en het vergrote aantal rollen is de kans om te winnen van deze fruitautomaten ook veel kleiner geworden, waardoor de winsten voor de verhuurders toch nog steeds groter zijn geworden.

In het midden van de twintigste eeuw deden de fruitautomaten hun intrede op het internet. Deze stap in de ontwikkeling van de fruitautomaten hebben er voor gezorgd dat de populariteit van de fruitautomaten zeer sterk gestegen is. Mede door het feit dat iedere bezitter van een computer of laptop met een internet verbinding de fruitautomaten vanaf nu thuis kon bespelen, zonder dat hij zijn huis nog uit moest om in een kroeg deze machines op te zoeken. De introductie van de fruitautomaten op het internet liep parallel met het verschijnen van online casino’s, en al heel snel was 80 procent van de omzet van de online casino’s bepaald door de fruitautomaten. Dit feit geeft wel aan hoe populair de fruitautomaten wel zijn. Tegenwoordig hebben de fruitautomaten online nog steeds het grootste markt aandeel boven poker en roulette spellen. Dit is ook wel logisch gezien het feit dat de ontwikkeling van de fruitautomaten niet stil staat. Elke dag weer opnieuw zijn er op het internet nieuwe fruitautomaten te vinden. De producenten van deze software, want meer is het niet tegenwoordig, zijn constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe fruitautomaten, om te voldoen aan de steeds stijgende vraag. De online casino’s moeten wel steeds nieuwe fruitautomaten op hun sites plaatsen om de spelers te blijven binden en boeien bij hun te blijven spelen en geld in de kas te brengen. De spelers op de fruitautomaten zijn in het algemeen honkvast, en hebben ze eenmaal een voor hun leuke kast gevonden, dan blijven ze ook langer daar op spelen. Maar eens komt de tijd dat de speler iets nieuws wil proberen, en dan moet het aanbod aan nieuwe fruitautomaten ook groot genoeg zijn om de volgende favoriete kast uit te zoeken.

Fruitkasten

De vroegste versies van gokkasten werden al in het begin van de negentiende eeuw gemaakt in schuurtjes door handige technici, die er lol aan hadden om zo een mechanisch bediend apparaat uit te vinden en te fabriceren als middel van vermaak. Deze machines werden dan gekocht door café eigenaren om hun klanten te vermaken. Meestal kreeg men na inworp van een muntje de kans om te spelen, en had men de machine verslagen, dan kreeg men van de barkeeper de prijs uitgereikt, meestal niet meer dan een drankje of een sigaar. Deze machines stonden wel model voor de echte fruitkasten zoals die nu nog worden gemaakt. De Duitse uitvinder en techneut Charles Fey, die op het einde van de negentiende eeuw naar Amerika trok om zijn geluk te beproeven, had het geluk werk te vinden in de fabriek waar de eerste gokautomaten gefabriceerd werden, de California Electric Company. Al snel werd Fey geïnspireerd door deze machines, en ontwikkelde in 1895 zijn eerste echte fruitkast, genaamd Liberty Bell. Deze eerste van de fruitkasten had 3 wielen, en Fey zag de potentie van zijn apparaat en besloot deze machine zelf verder te ontwikkelen en te produceren. Hij nam ontslag bij California Electric Company en begon voor zich zelf 1n 1885. De Amerikaanse regering was niet zo blij met de opkomende gok industrie en probeerde op allerlei manieren om deze ontwikkeling tegen te gaan. Maar de creativiteit van de producenten van fruitkasten was behoorlijk groot, en zij lieten de fruitkasten niet in geld uitbetalen bij winst, maar in natura, bijvoorbeeld kauwgom of sigaren. Ook de handelsnaam werd veranderd, in plaats van fruitkasten noemden ze de gokkasten vanaf nu verkoop automaten.

In 1887 verscheen er een andere fabrikant van fruitautomaten op de markt, Mills Novelty Company. Samen met deze firma werkte Fey verder aan de ontwikkeling en verbetering van de beroemde liberty bell fruitkasten. Tot in de vroege jaren van de twintigste eeuw werden deze beroemde fruitkasten over de hele wereld verkocht, en beide heren Fey en Mills hebben hier hun fortuin mee gemaakt. Een andere grote naam wat betreft fabricage van fruitkasten is de heer Jennings, een oud medewerker van Mills, die zich had toegelegd op de reparatie en restauratie van de fruitkasten van Mills en Fey, fruitkastenen die een eigen fruitkast ontwikkelde en hiermee veel succes scoorde tot laat in de jaren 50 van de vorige eeuw. Deze fruitkasten waren in eerste instantie bedoeld om te worden geplaatst in de vele cafés, om afleiding te bieden aan de gasten. Maar al zeer spoedig werden de fruitkasten ook geplaatst in de gerenommeerde casino’s over de hele wereld. Ze dienden als afleiding voor de vrouwen van de poker spelers in de casino’s, maar werden al snel ook door de mannen ontdekt, die de spanning van het spelen op een fruitkast snel wisten te waarderen. In onze tijd kun je je geen casino meer voorstellen zonder fruitkasten, waar tegenwoordig hele rijen staan opgesteld die uitnodigend piepen en flitsen om de spelers te lokken. De uitvoering en de werking van de hedendaagse fruitkasten hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt in een zeer korte tijd. Van volledig mechanisch naar een combinatie van mechanisch en elektrisch, en nu volledig elektronisch zonder mechanismen. De wielen van de hedendaagse fruitkasten zijn vervangen door een beeldscherm waarop de draaiende wielen te zien zijn.

Wil men heden ten dage een dergelijke oude fruitkast van Fey, Mills of Jennings aanschaffen, dan zal men diep in de buidel moeten tasten, want deze machines zijn zeer gewild. Al was het alleen maar uit nostalgie om de woonkamer op te smukken met zo een prachtig apparaat, uitgevoerd met veel chroom en een machtige uitstraling van degelijkheid en vakmanschap. De prijzen voor deze oudere apparaten liggen rond de 2000 euro per stuk, afhankelijk van de staat van onderhoud. Fruitkasten zijn gewilde verzamel objecten voor sommige mensen, die stad en land afreizen om die ene nog mooiere uitvoering op de kop te tikken en toe te voegen aan hun verzamelingen. Er bestaan serieuze verenigingen, die zich tot doel gesteld hebben zoveel mogelijk van deze fruitkasten in bezit te krijgen om deze machines voor het nageslacht te conserveren of indien nodig op te knappen en te restaureren. Dat lijkt ons een dankbare opgave, want wat is er mooier dan zo een blinkende fruitkast in volle glorie te zien werken na een lange tijd van opknappen en restaureren, en zoeken naar vervangende onderdelen over de hele wereld. Enkele van deze verenigingen stellen hun fruitkasten ter beschikking aan musea en tentoonstellingen, zodat iedereen in staat is deze prachtige machines te bewonderen en zich kunnen verbazen over de kunde en het vakmanschap van de oorspronkelijke makers.

Deze oude fruitkasten zijn nog altijd de bron van inspiratie voor de makers van de moderne fruitkasten die op dit moment op het internet veelvuldig te vinden zijn. Elk online casino biedt de speler een overvloed van fruitkasten met de meest uiteenlopende thema’s. Het grote voordeel van de moderne fruitkasten op het internet is het feit dat je deze machines nu kunt bespelen vanuit je meest makkelijke stoel in de vertrouwde omgeving van je eigen huis. Een nog groter voordeel is dat het aanbod van fruitkasten op internet zo groot is. Iedere speler vindt wel zijn favoriete fruitkast om op te spelen. Je speelt op internet in een volledige anonimiteit, wat ook een groot voordeel is. Je kunt niet per ongeluk je baas tegenkomen, die misschien een grote afkeer heeft van het spelen op fruitkasten, en je hier op zou kunnen veroordelen. Maar hoe dan ook, de ontwikkeling van de fruitkasten heeft er voor gezorgd dat wij, spelers, een bijzonder plezierige vorm van vrijetijdsbesteding hebben gekregen, waar menig uurtje van de dag een stuk plezieriger door is geworden. En houden we ons aan enkele regels, zoals het vooraf bepalen van de hoeveelheid geld dat we in de fruitkasten steken, zal de eenarmige bandiet wat dit betreft geen vat op ons kunnen krijgen, en zullen we tot in lengte van dagen kunnen genieten van de afleiding die de fruitkasten ons te bieden hebben.